Radio Suomipop 20v juhlakirjan kansikuva -kilpailu

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET:

Kuka voi osallistua?
Kuka tahansa voi osallistua lähettämällä ehdotuksensa kirjan kansikuvaksi. Kansikuva voi olla piirros, maalaus, digitaalisesti tehty tai jollain muulla teknisellä välineellä toteutettu teos. Tekniikalla ja tyylillä ei ole väliä, kunhan teos on hauska ja viihdyttävä, kuten kirjankin.

Miten palkkio maksetaan?
Palkkion kannesta maksaa Into Kustannus. Palkkio maksetaan verokortilla, tai jos sinulla on yritys, voit myös lähettää laskun. Palkkio kansikuvakilpailun voittajalle on 1000 euroa.

Missä muodossa kuvan pitää olla?
Lähetä kuvasi jpg-muodossa, koossa 300 dpi. Kannen koko on 200 x 230 mm, pysty – tee kuva tähän kokoon.

Mitä tietoa pitää kirjan kannessa olla? Kirjan nimi tms.
Kirjan nimi, tekijätiedot sekä kustantajatiedot tulevat meiltä, sinä keskityt kuvan tekemiseen. Jätä kirjan yläreunaan tyhjää kirjan ja kirjailijan nimeä varten.

Miten voittaja valitaan?
Radion toimitus suorittaa esikarsinnan, jonka tuloksena 5-15 kansikuvaehdokasta valikoituu itse kilpailuun. Esivalittujen joukosta radion kuuntelijat valitsevat kilpailun voittajan eli eniten ääniä saanut ehdokas voittaa.

SUOMIPOP 20V JUHLAKIRJAN KANSIKUVA -KILPAILUN SÄÄNNÖT

Järjestäjä
Supla, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää Suomipop 20v juhlakirjan kansikuva -kilpailun, jäljempänä Kilpailu.

Sääntöjen soveltaminen
Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Kilpailuun osoitteessa supla.fi/radiosuomipop

Osallistumisen ehdot
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Järjestäjän työntekijät. Osallistumalla Kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa Kilpailuaineistoon, edelleenluovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää Järjestä-jästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa Kilpailuaineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen Kilpailuaineiston lähettämiseen kaikilta Kilpailuaineistossa esiintyviltä henkilöiltä. Osallistumalla Kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä ei käytä eikä luovuta annettuja yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Osallistumisen yhteydessä annettua puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään vain voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Kilpailuun osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse tietoa liittyen kilpailuun.

Osallistuminen ja kilpailuaika
Kilpailuun voi osallistua 9.6.-10.7.2021 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä supla.fi -sivulla oleva hakulomake, liittämällä siihen linkin Kilpailuaineistoon ja painamalla hakulomakkeen lähetä-painiketta. Osallistumisajan jälkeen lähetettyjä taikka epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkinnot ja voittajan valinta
Kilpailun palkintona on 1 000 euroa, jonka Into Kustannus maksaa voittajalle. Lähetetyistä hakemuksista esikarsitaan 5-15 ehdokasta, joista voittaja valitaan yleisöäänestyksellä elo-syyskuun aikana. Kilpailuehdokkaat ovat nähtävissä osoitteessa www.supla.fi/radiosuomipop, jossa kuluttajat voivat käydä äänestämässä suosikkiaan.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus
Järjestäjä ilmoittaa viipymättä voittajan valinnan jälkeen voitoista voittajille sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, valitaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Voittaja julkaistaan Kirjamessuilla 2021 kirjan julkaisun yhteydessä.

Järjestäjän vastuunrajoitus
Järjestäjän vastuu Kilpailuun osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää Kilpailu tai siirtää Kilpailua ajallisesti ylivoimaisen esteen tai vastaavan syyn vuoksi.

Vero
Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti. Palkinnon lunastamisesta mahdollisesti aiheutuvasta tuloveroseuraamuksesta vastaa palkinnon voittaja itse.
Mahdollisesta rahapalkinnosta Järjestäjä suorittaa ennakonpidätyksen kilpailun voittajan toimittaman verokortin tai muutoin säädetyn suuruisena.